RENOVACIÓ MEMBRES CONSELL ESCOLAR

SECTOR PARES I MARES

VOTACIÓ: 28 DE NOVEMBRE
DE 8 A 9.30
DE 16.30 A 18.30
(AL VESTÍBUL DE L’ESCOLA)