Història

L’escola Catalunya va nèixer el 1978 al barri de Mirasol. En aquell moment el barri estava allunyat del nucli urbà i sense bones comunicacions. Al voltant de l’escola hi havia camps i cases d’autocronstrucció majoritàriament.

El barri ha experimentat una transformació urbanística important i a nivell de comunicacions ha quedat situat entre l’estació de FGC de Mirasol, la sortida dels túnels de Vallvidrera i la C58, per tant es troba situada en una zona ben comunicada.  I a nivell d’habitatges també hi ha hagut un canvi important, a nivell de mercat immobiliari, i per tant a nivell de la tipologia d’alumnes de l’escola.

Actualment no hi ha transport des de St. Cugat, amb la qual cosa les famílies que venen a l’escola ho fan pels seus propis mitjans.

La nostra població majoritàriament és de famílies del voltant de l’escola, tot i que actualment comptem amb un petit nombre d’alumnes de Rubí i d’altres punts del municipi de St. Cugat.

Tenim dues línies per cada nivell, i comptem amb uns 450 alumnes.