Oferta educativa

La nostra escola compta amb dos grups de 25 alumnes per cada nivell.

Comptem amb alumnes des de p3 fins a 6è, per tant fem educació infantil de segon cicle i educació primària.

Comptem amb 2 especialistes de música, 2 d’anglès i 2 d’educació física i 2 de pedagogia terapèutica.

A banda tenim una SIEI (aula de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva) que compta amb una mestra d’educació especial, una educadora i una auxiliar.