Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre

Vacances:

del 22 de desembre al 7 de gener de 2019 ambdós inclosos

Setmana Santa del 13 al 22 d’abril de 2019 ambdós inclosos

21 de juny, fi de les classes.

 

Dies festius de lliure disposició:

11 de febrer de 1019

11 de març de 2019

10 de juny de 2019 (segona Pasqua)

 

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018

Del 10 al 21 de juny de 2019

L’horari lectiu del centre és de 8:45 a 12,15 h i de 14:45h a 16,15 h per a tots els alumnes del centre.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.