Material escolar

L’escola compta amb material i llibres socialitzats.

Això vol dir que l’alumnat no ha de portar el seu material de casa, així com tampoc ha de comprar llibres, llibretes o estris pel seu compte.

La quota escolar, que actualment és de 180€ inclou les sortides de tot el curs (excepte colònies, que es paguen a banda) i el material necessari per a l’escolaritat.

A banda, des de l’AMPA es gestiona la quota de material socialitzat, el reciclaTEXT (només per a l’alumnat de primària), que és de 50€ per curs, i el reciclaTAC que és de 25€. La quota de reciclatext ens permet renovar els llibres que els alumnes fan servir a les aules i tenir-ne més d’un model. La quota de reciclaTAC ens permet mantenir al dia el material de robòtica, així com també les tauletes i chromebooks.