Casals

Els casals d’infants diaris de l’Escola 25 de Setembre i de l’Escola Teresa Altet es plantegen com un espai educatiu en el lleure per a infants de 3 a 12 anys, tant pel propi centre com de fora d’ell. 

casal-setmana-blanca