VAGA GENERAL

Benvolgudes famílies,

Us informem que demà, dia 3 d’octubre, hi ha convocada una vaga general dirigida a tots els treballadors i treballarores del sector públic i privat dins de l’àmbit territorial de Catalunya, de 0 a 24 hores.

El centre garanteix uns serveis mímins d’atenció a l’alumnat que assisteixi al centre. El funcionament de les activitats programades pot veure’s afectat. Els serveis mínims comporten la presència d’una única persona de direcció per atendre a tot l’alumnat que vingui al centre.

Diferents sindicats preveuen més jornades de vaga durant el mes d’octubre. Anirem informant a través de la pàgina web del centre.

La direcció

El Vendrell, 2 d’octubre de 2017