Calendari del curs

Inici de curs:

13 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del de març al d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del de juny de 201

Dies festius de lliure disposició:

Festes estatals: 

 

Festes locals:

 

Jornada compactada:

22 de desembre de 2018 i del 10 al 22 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 10 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris de les dues primeres setmanes de classe, i que es fa saber a les famílies a les reunions prèvies corresponents.