Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2017

Vacances:

Del 22 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  (ambdós inclosos)

Del 26 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2015

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2017

12 de febrer de 2018

30 d’abril de 2018

Festes estatals: 

12 d’octubre de 2017

1 de novembre de 2017

6 i 8 de dedesmbre de 2017

1 de maig de 2018

Festes locals:

25 de setembre de 2017 (la Mercè)

21 de maig de 2018 (segona Pasqua)

Jornada compactada:

22 de desembre de 2017 i del 4 al 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2017 i a partir del 4 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris de les dues primeres setmanes de classe, i que es fa saber a les famílies a les reunions prèvies corresponents.