Equip directiu i coordinació

Maria C. Puig Rosich
Directora
Mònica Gallego
Cap d’estudis
Glòria Esteve
Secretària
 Teresa Valero
Coordinadora ed. infantil
Meritxell Cuyàs

Montse Casasayas

Montse Rico

Coordinadores ed. primària

Sandra Querol
Coordinadora Informàtica
Teresa Ràfols
Coordinadora de Riscos Laborals
Teresa Valero
Biblioteca