Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de contenir com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre, si n’hi ha.

Fent clic al següent enllaç podeu veure el PROJECTE EDUCATIU de la ZER RIU CORB:

PROJECTE EDUCATIU de la ZER RIU CORB

Podeu consultar la resta de documents a l’apartat DOCUMENTS del marge dret de la pàgina d’inici.