ZER MESTRAL

La ZER Mestral es va constituir el curs 2000/2001. Consta de tres escoles d’ Educació Infantil i Primària. La seu és Campredó.

Les tres escoles que formen la ZER són incompletes. Les de Campredó (Port Rodó) i Lligallo del Gànguil són cícliques i la de Vinallop (Divina pastora) té una o dues unitats. A Campredó i Vinallop tenim hora sisena, mentre que Lligallo té SEP.

Les 3 escoles estan ubicades enmig d’un entorn natural immillorable, amb els Ports i el riu Ebre com a autèntics protagonistes i el Delta i les seves platges a pocs km de distància.

L’alumnat que tenim prové majoritàriament de famílies dedicades al món rural i industrial, altres als serveis i a diferents sectors, tot i que darrerament estem rebent alumnes amb una diversitat social i cultural significativa.

Campredó i Lligallo no tenen barreres arquitectòniques, Vinallop sí. Els recursos dels tres edificis són notables.