AFA

Pots veure les últimes notícies de l’AFA de l’escola aquí.

L’AFA és l’entitat que agrupa les famílies d’alumnes de l’Escola per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nens i nenes i col·labora en el funcionament del centre.
És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre. Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: La Junta Directiva i l’Assemblea General.
L’objectiu fonamental de l’AFA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

Algunes de les tasques que es fan són:

 • Promoure la participació de pares i mares dels alumnes en les diferents activitats d’escola.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar.
 • Col·labora en les activitats educatives, organitza i gestiona les activitats extraescolars i el menjador de l’Escola.
 • Venda de roba i llibres de text.
 • Ajuda al finançament d’aquelles activitats o materials que el centre necessita.
 • Participa a la comissió família i escola
Qui és de l’AFA?

L’Associació està formada per les famílies que s’han inscrit com a sòcies. L’actual Junta està formada per:

 • Presidència: Blanca Bertomeu Príncep
 • Vicepresidència: Montserrat Espuny Mauri
 • Secretaria: Sabina Martínez Bonet
 • Tresoreria: Susana Navarro Navarro
 • Vocal: Isa Navas Canalda
 • Vocal: Verónica Viúdez Monteso
 • Vocal: Indre Cepaytite
 • Alba Bertomeu Morales
Contactar
 • Correu electrònic: afa.lligallo@zermestral.cat ; ampaceiplligallos@gmail.com