Escola del Lligallo del Gànguil

Estimats membres de la comunitat educativa de l’escola del Lligallo del Gànguil.

Els mestres de l’escola del Lligallo del Gànguil us convidem a explorar la nova pàgina Web de l’escola.

En aquesta pàgina podreu trobar tot tipus d’informació del nostre centre i de la ZER Mestral, informació que versarà des dels aspectes més normatius a les activitats del dia a dia de l’alumnat del centre.

Desitgem que l’espai Web esdevingui d’utilitat per a tota la comunitat educativa i que sigui un nou element de comunicació i interacció entre escola i famílies.

Aprofitem aquesta carta per agrair novament la implicació de les famílies, el suport i col•laboració de l’AFA, així com la bona predisposició de l’ajuntament per ajudar a tirar endavant la tasca educativa que es duu a terme a l’escola.

Els recordem que el centre no es fa responsable de l’ús i el tracte que tercers puguin fer de les publicacions efectuades en aquesta web: imatges, audicions, treballs i vídeos.

Atentament,

Josep Forcadell

Director de l’escola del Lligallo del Gànguil i de la ZER Mestral