Qui som

Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

L’Escola Rural, l’escola de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge

La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.

La ZER Baridà-Batllia està formada per les escoles Pere Sarret (Martinet), El Puig (Prullans), Portella Blanca (Lles) i Sant Serni (Prats i Sansor). Clicant damunt del nom de cada escola podreu visitar-ne els blogs i conèixer una mica més com treballem 😉

Cada ZER té un projecte educatiu per a tots els centres que la integren i les mateixes normes d’organització i funcionament. També la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.