Escola PORTELLA BLANCA

LLESESCOLA1

EL POBLE:
Lles de Cerdanya és un municipi format pels nuclis de Lles, d’Aransa, de Travesseres i de Mussa.
El poble de Lles es troba situat als 1470 metres d’alçada. Es tracta d’un poble dedicat al turiSme, especialment al d’hivern.
Es tracta d’un municipi amb dues estacions d’esquí de fons. (Lles-Cap del Rec i Aransa-El Fornell)

L’ESCOLA:
Es troba emplaçada en el bell mig del poble.Comparteix l’edifici amb l’ajuntament d’aquest municipi.
L’escola de Lles està formada per dues unitats. Aquest inici de curs hi ha 9 alumnes. Hi ha una tutora/directora de primària i una tutora/especialista amb Educació Infantil.
Disposa de servei de menjador.

CONTACTAR:
973 515245
C5003056@xtec.cat