AMPA. Cada escola té la seva AMPA.

L’AMPA és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes de l’Escola per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nens i nenes i col·labora en el funcionament del centre.
És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre. Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: La Junta Directiva i l’Assemblea General.
L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

ampa

Algunes de les tasques que es fan són:

  • Promoure la participació de pares i mares dels alumnes:
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar.
  • Col·labora en les activitats educatives, organitza i gestiona les activitats extraescolars i el menjador de l’Escola.
  • Col·labora en algun dels Projecte d’escola.
  • Ajuda al finançament d’aquelles activitats o equipaments que el centre necessita
Qui és de l’AMPA?

Aquest curs l’AMPA de ZER es troba en “stand-by”

Cada escola té la seva pròpia AMPA formada per la totalitat de les famílies amb els seus representants. (Ho podeu demanar a les direccions de les mateixes escoles)

Horari d’atenció de l’AMPA
  • L’AMPA de ZER no duu a terme cap activitat a dia d’avui. Es manté la documentació de la mateixa a la seu de la ZER (Martinet).
  • L’atenció en les altres AMPAs es deriva de les possibilitats dels seus i seves representants.
Contacta.