Escola SANT SERNI

EL POBLE:
Situat al peu del vessant septentrional de la plataforma terciària de Urús. Està dividit en dos nuclis, Capdevila i el Barri, a l’Oest. És el municipi més petit de la comarca i es troba als límits històrics i geogràfics (pel coll de Saig) entre la Petita (la Batllia) i la Gran Cerdanya.

L’ESCOLA:
Aquest curs 2019-2020 a l’escola Sant Serni hi ha 28 nens i nenes.
Hi ha tres tutors/es amb l’especialista de llengua estrangera (anglès)
Disposem de servei de menjador.

CONTACTAR:
Telf.: :972 14 41 09
Mail: c5005983@xtec.cat