Escola SANT SERNI

PRATSPORTADA

EL POBLE:
Situat al peu del vessant septentrional de la plataforma terciària de Grus. Està dividit en dos nuclis, Capdevila i el Barri, a l’Oest. És el municipi més petit de la comarca i es troba als límits històrics i geogràfics (pel coll de Saig) entre la Petita (la Batllia) i la Gran Cerdanya.

L’ESCOLA:
Aquest curs 2017-2018 a l’escola Sant Serni hi ha 31 nens i nenes.
Hi ha tres tutors/es i l’especialista (mitja jornada) amb llengua estrangera.
Disposem de servei de menjador.

CONTACTAR:
Telf.: :972 144109
Mail: c5005983@xtec.cat