Rodasports

El Rodasport és una jornada esportiva intercentres organitzada pels centres que formen part de la zona d’influència escolar de l’IES de la Jonquera és a dir: l’escola de la Jonquera i els centres que formen part de la ZER Requesens i la ZER les Salines.

L’organització de la Jornada neix de l’interès dels mestres d’educació física de la zona escolar de la Jonquera i tota la gestió organitzativa també recau en ells. Malgrat tot, és necessari i fonamental el suport i l’ajuda de les diferents administracions, Ajuntament, Consell Comarcal i Diputació tan per les infraestuctures i els espais com pels recursos econòmics.

OBJECTIUS

Com ja hem apuntat en la introducció, els principals objectius del Rodasport són:

  1. Fomentar la pràctica esportiva variada entre els nens i nenes de cicle superior.
  2. Educar en valors de desenvolupament personal i social com el respecte, la tolerància, la perseverança, el treball en equip,… a través de l’esport.
  3. Reconèixer la pràctica d’activitat física i esport com un hàbit de salut bàsic pel creixement i el desenvolupament personal.

D’aquests tres grans objectius, que representen la primera finalitat del Rodasport, en definim uns altres de més concrets per cada un dels col·lectius implicats en l’activitat.

Nens i nenes:

  1. Donar a conèixer tot un ventall d’esports que ens permetin treballar les habilitats i destreses bàsiques.
  2. Acceptar i complir les normes establertes per a cada esport.
  3. Afavorir les relacions personals entre els nens i nenes dels centres de les diferents poblacions.
  4. Adquirir valors de cooperació, tolerància, joc net mitjançant els diferents esports.
  5. Aprendre a gaudir i divertint-se jugant més enllà de la competitivitat i del guanyar-perdre.
  6. Conèixer l’oferta esportiva de l’entorn més proper.