Rodajoc

“Rodajoc. L’experiència dels jocs sense fronteres”

La multiculturalitat té molt sentit dins d’aquesta societat cada vegada més plural i amb més diversitat. El projecte Rodajoc pretén la recuperació de diferents jocs com a font d’intercanvi cultural a l’Alt Empordà i vetlla perquè la pluralitat ens enriqueixi i que les diferències no ens separin sinó que ens apropin a través del coneixement dels altres. El joc és una eina que ens ajuda a aconseguir el nostre objectiu de comprendre i respectar les diferents cultures en les que es troba immersa la societat. Per ell sol és motivant i divertit, és un codi universal, és un punt en comú de tots els infants de qualsevol lloc o cultura de procedència i crea un espai privilegiat per compartir.

OBJECTIUS:

Propiciar la recuperació de diferents jocs com a patrimoni universal, tot respectant les diferents manifestacions corporals i com a conseqüència la diversitat cultural i el dret a la diferència.

Fomentar un procés de transformació de la cultura de la guerra, imposició i discriminació envers una cultura compromesa amb la no violència, el respecte i la solidaritat. En definitiva el que hom anomena la cultura de la PAU.

Redescobrir els valors inherents als diferents espais de la ciutat tot creant actituds de respecte, conservació i recuperació d’aquells espais més malmesos. Exaltar el joc del carrer i la plaça com la clau del benestar de les generacions futures.