Filosofia

El projecte FILOSOFIA 3/18 es planteja ajudar l’alumnat a pensar millor per si mateixos, a ser més autònoms, a explorar alternatives als seus punts de vista, a descobrir els propis prejudicis i a trobar raons per a les seves creences.

Objectius principals del projecte:

 • Aprendre a pensar.

 • Enfortir la capacitat reflexiva.

 • Desenvolupar les habilitats cognitives.

 • Preparar persones crítiques per a la participació en un món democràtic.

A partir dels contes, dels jocs, del cinema, de la pintura i de la música creem situacions que afavoreixen l’aparició d’un diàleg constructiu que esdevé situació d’aprenentatge.

Habilitats de pensament:

Habilitats de recerca

 • Endevinar

 • Esbrinar

 • Formular hipòtesis

 • Observar

 • Buscar alternatives

 • Anticipar conseqüències

 • Seleccionar possibilitats

 • Imaginar: idear, inventar, crear

Habilitats de raonament

 • Buscar i donar raons

 • Fer inferències

 • Raonar condicionalment

 • Raonar analògicament

 • Establir relacions de causa i efecte

 • Establir relacions de parts/tot

 • Establir relacions de fins i mitjans

 • Establir criteris

Habilitats de conceptualització i anàlisi

 • Formular conceptes precisos

 • Posar exemples i contraexemples

 • Buscar semblances i diferències

 • Comparar

 • Definir

 • Agrupar i classificar

 • Seriar

Habilitats de comunicació i traducció

 • Explicar: narració i descripció

 • Interpretar

 • Improvisar

 • Traduir de l’oral a la mímica i a la inversa

 • Traduir de l’oral a la plàstica i a la inversa

 • Traduir de l’oral al llenguatge musical i altres

 • Sintetitzar