Biblioteca

El projecte de biblioteca escolar té com a objectiu impulsar les biblioteques de les escoles de la ZER. La comissió de biblioteca de la ZER s’encarrega de dissenyar i preparar activitats de dinamització: organitzatives, a fi de gestionar la biblioteca correctament, i pedagògiques, per afavorir l’animació a la lectura i la formació d’usuaris. Entenem la biblioteca com un recurs que ens ajudarà a fomentar l’hàbit lector i a facilitar l’adquisició de la competència informacional. Cada escola vetlla per l’organització de la seva biblioteca, el seu manteniment i l’adquisició de nous materials.