Comenius Festivals

El cursos 2013 – 20142014 – 2015 vam coordinar el projecte europeu Comenius Festivals (Five sEnseS To lIVe unforgAtabLe adventureS), juntament amb escoles de França, Grècia, Polònia, Turquia, Irlanda, Itàlia i Bulgària. Va ser una experiència molt profitosa que us volem resumir en els següents vídeos: