ZER

La ZER El Montsec fou fundada l’any 1992 i inclou les escoles Andreu Farran d’Àger, l’escola de Tartareu, l’escola de Les Avellanes, l’escola Leandre Cristòfol d’Os de Balaguer i l’escola l’Espígol de Gerb.

El curs 2016/2017 la ZER va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari, i encara el futur amb molta il·lusió amb una plantilla  formada per més d’un vintena de docents i un alumnat proper als 150 alumnes.