Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Composició del consell escolar

  • President: Lluís Alòs Borràs
  • Cap d’Estudis: Laura de Frutos Garriga
  • Secretari: Eduard Arjona Felip
  • Mestres del Claustre: Laura Jurado Màrquez i Eduard Arjona Felip
  • Representants dels Pares/Mares: Anna Castellà Monclús, Sandra Rubio Bosch, Maria Mora Gregori, Mònica Borràs Nortes i Jordi Corsà Cambres
  • Representant dels centres: Esther Lamiel Camarasa, Fina Canadell Gallach, Mª Salomé Justícia Salort i Rosa Mª Roma Palau
  • Representant del personal no docent (PAS): Pepita Rúbies Rúbies
  • Representant de l’Ajuntament: Paula Maestre Garcia, Belén Molins Verdés i Judit Fontana Millà

Acords del consell escolar