Projectes Educatius

Una de les idees del nostre projecte educatiu consisteix en entendre que el coneixement forma part d’un procés dinàmic i fluid. Per això, tot i haver de seguir les rigideses de la programació i de les assignatures, sovint tirem endavant projectes interdisciplinaris, motivadors, que sensibilitzen i que, a més, cobreixen aspectes importants per a la formació dels nois i noies de la ZER.

Aquests són alguns dels principals projectes que hem realitzat i estem realitzant:

Projecte l’Escola Adopta un monument Cursos 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012
Projecte Comenius GREEN Cursos 2010-2012
Projecte Comenius Festivals Cursos 2013-2015
Projecte El poble, un espai educador Des del curs 2015/2016 fins al curs 2020/2021