Informació per la preinscripció.

PREINSCRIPCIÓ A L’ESO:
La preinscripció serà telemàticament del 13 al 22 de maig.
En breu penjarem l’enllaç per tal de formalitzar-la. La documentació requerida s’ha d’enviar al correu de centre b7010037@xtec.cat escanejada o fotografiada. Recordatori de la documentació requerida:
  1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
  2. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna
  3. Original i fotocòpia del llibre de família
  4. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna.
  5. Document d’empadronament o volant de convivència.
Per aquelles famílies que tinguin dificultat per realitzar-la, podeu enviar-nos un correu amb les vostres dades personals (telèfon de contacte) i el centre es posarà en contacte per ajudar-vos en aquest tràmit.
En última instància es realitzaria presencialment, sempre seguint els següents requisits:
  •  Venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
  • Cal recordar que s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si la sol·licitud s’ha d’omplir al centre cal portar bolígraf propi.
  • Recomanació de portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que presentin símptomes: en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Consulta de l’oferta de la preinscripció:

http://mapaescolar.gencat.cat/