REUNIONS INICI DE CURS

Properament s’informarà de les reunions d’inici de curs de 2n, 3r i 4t d’ESO.

Equip directiu