DIA 3. PROVES DE SETEMBRE

Recordeu que el dia de setembre es faran les proves extraordinàries
  • Tercer. A partir de les 8 h. i seguint els horaris que heu rebut per correu.
  • Segon. A les 10 h.
  • Primer. A les 11 h.
Les proves i el lliurament de feines es faran als mòduls.
>> Els butlletins es lliuraran dimarts 4 a les 13 hores. <<