Instal·lacions

El nostre centre disposa de diversos edificis a on es disposen les aules grupals i les específiques, com els laboratoris, aules d’informàtica i tallers.