Pràctiques elèctriques – Motors

1.- Motors homopolars

El funcionament d’aquests motors es basa en l’anomenada força de Lorentz, produïda sempre que hi ha un corrent elèctric a dins d’un camp magnètic.

Les línies de força del camp magnètic del imant són verticals, perpendiculars a la taula. La pila forma, amb el cable i el imant, un circuit elèctric pel que circula un corrent, quan el cable fa contacte amb el imant, que a la vegada està fent contacte amb el pol negatiu de la pila.

Llegeix més»