2n ESO C

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:55 TUTORIA MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES AA

FRANCÈS
10:20 CATALÀ SOCIALS
11:15 CASTELLÀ
12:55 EDUCACIÓ FÍSICA FIQ / TECNO ANGLÈS / CATALÀ AA MÚSICA

2n C Aula d’Acollida

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:55 CATALÀ AA TUTORIA MATEMÀTIQUES AA
10:20 SOCIALS
11:15 CATALÀ AA
12:55 EDUCACIÓ FÍSICA FIQ / TECNO ANGLÈS MÚSICA