Matrícula de nou alumnat pel curs 2020-2021

Calendari de matrícula: del 13 al 17 de juliol de 2020

Aquest curs la matriculació es pot fer per dues vies:

  1. Telemàticament: Cal enviar la documentació que es detalla tot seguit al centre emplenada i escanejada (correu electrònic:  a8066528@xtec.cat). El centre enviarà un mail de resposta com a justificant de recepció on adjuntarà un formulari de dades bàsiques que és molt important que empleneu.
  2. Presencialment: Cal concertar data i hora mitjançant cita prèvia (trucant al telèfon del centre: 93 829 56 20 de 9.00 a 13.00h) i aportar els mateixos documents emplenats (o emplenar-los al centre).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

En la modalitat presencial, cal portar original i fotocòpia.

En la modalitat telemàtica, cal enviar el document escanejat o amb una foto que es pugui llegir clarament.

  • Targeta sanitària individual de l’alumne/a (TSI). Si ja es va presentar amb la preinscripció, no cal tornar-la a enviar.
  • Fotocòpia de carnet de vacunació de l’alumne/a.
  • Fotografia de carnet de l’alumne/a. Si es fa la matrícula presencial cal portar 2 fotografies amb el nom escrit al darrere. Si es fa telemàticament, és important que es pugui imprimir amb suficient qualitat.

DOCUMENTACIÓ PER EMPLENAR I PRESENTAR

INFORMACIONS A TENIR EN COMPTE (llegiu-les amb atenció)