Documentació important per l’inici de curs

Tot l’alumnat haurà de portar impresa, completada i signada el primer dia de classe la declaració responsable que adjuntem. També ens la podeu fer arribar els dies abans per correu electrònic a insmartipous@martipous.cat o, en cas que no sigui possible imprimir-la ni enviar-la  per correu, teniu a la vostra disposició còpies en paper a la recepció del centre.

L’alumnat de 3r i 4t haurà de portar l’autorització signada abans del dia 15 de setembre per tal de poder sortir a l’hora de l’esbarjo al recinte de la Fabra i Coats. Us la podeu imprimir i portar-la signada en paper o enviar-la  per correu electrònic. Pels casos en que sigui necessari, també hi haurà còpies en paper a recepció.

Altres documents d’interès:

Recordatori:

Inici de curs: 14 de setembre.
Aquest dia els alumnes no han de portar l’ordinador, esmorzar ni la motxilla. Farem activitats de presentació en un horari especial:

    • 1r d’ESO, de 9 a 10.30
    • 2n ESO, de 10 a 11.30
    • 3r d’ESO, d’11 a 12.30
    • 4t d’ESO, de 12 a 13.30