Secretaria

L’horari d’atenció al públic a través de la finestreta és:

dilluns a divendres de 10:00 a 13:00
dimecres                de 16:00 a 18:00

Per contactar amb nosaltres:

936 851 801
secretaria@insmartidot.cat

 

Alguns dels tràmits que es poden realitzar són:

 • Sol·licitar certificats de nivell de català
 • Sol·licitar certificats de notes
 • Sol·licitar títols acadèmics
 • Sol·licitar certificats d’estudis

 

Sol·licitud del certificat de nivell C Català

En funció dels estudis cursats, els requisits per a l’obtenció del títol estan recollits a la taula següent:

Estudis Requisits
ESO Títols d’ESO: haver cursat a Catalunya almenys 3 de primària + ESO i no haver estat exempt de la matèria de llengua catalana
Títols d’ESO obtinguts a partir del curs 2007/2008 s’ha d’haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en tots els cursos
Batxillerat LOGSE (1990/2006) 3 cursos de primària + 5 entre ESO i Batxillerat i no haver estat exempt de la matèria de llengua catalana en cap d’aquests cursos
BUP La totalitat de l’EGB + BUP a partir del curs 1978-79* i no haver estat exempt de la matèria de llengua catalana
FPII La totalitat de l’EGB + FPI + FPII a partir del curs 1978/1979* i no haver estat exempt de la matèria de llengua catalana

* Persones que van cursar aquests estudis a partir del curs 1978-79, per tant, nascuts el 1972 o posterior

 

Documentació que se sol·licita:

 

ESO

 1. Original i fotocòpia del títol.
 2. Original i fotocòpia de tots els fulls escrits del llibre d’escolaritat . En el cas que no es tingui i no s’hagi fet l’ESO al nostre centre, s’ha de demanar un certificat al centre on es va estudiar en què consti els anys cursats, els cursos realitzats, que no ha estat exempt de la matèria de llengua catalana i que s’ha aprovat en tots els cursos.
 3. S’ha d’acreditar els cursos d’educació primària realitzats a Catalunya amb el corresponent certificat.

 

Batxillerat LOGSE

 1.  Original i fotocòpia del títol.
 2. Original i fotocòpia de tots els fulls escrits del llibre d’escolaritat . En el cas que no es tingui i no s’hagi fet el Batxillerat al nostre centre, s’ha de demanar un certificat al centre on es va estudiar en què consti els anys cursats, els cursos realitzats, que no ha estat exempt de la matèria de llengua catalana i que s’ha aprovat en tots els cursos.
 3. S’ha d’acreditar els cursos d’educació primària realitzats a Catalunya amb el corresponent certificat.

 

FP II 

 1. Original i fotocòpia del títol.
 2. Si no s’ha cursat en el nostre centre, s’ha de demanar un certificat al centre on es va estudiar l’FPI i FPII on consti els anys cursats, els cursos realitzats i que no ha estat exempt de la matèria de llengua catalana.
 3. Original i fotocòpia del llibre d’EGB

 

BUP

 1. Original i fotocòpia del títol.
 2. Original i fotocòpia de tots els fulls escrits del llibre d’escolaritat. En el cas que no disposi s’ha de sol·licitar certificat on consti els anys cursats, els cursos realitzats i que no ha estat exempt de la matèria de llengua catalana
 3. Original i fotocòpia del llibre d’EGB

 

Sol·licitud del certificat de nivell B Català

En funció dels estudis cursats, els requisits per a l’obtenció del títol estan recollits a la taula següent: 

Estudis Requisit
EGB Haver cursat a Catalunya la totalitat d’aquests estudis a partir de l’any 1978/1979*
FPI Haver cursat a Catalunya la totalitat d’aquests estudis a partir de l’any 1978/1979*

* Persones que van cursar aquests estudis a partir del curs 1978/1979, per tant, nascuts el 1972 o posterior

 

Documentació que se sol·licita:

EGB

 1. Original i fotocòpia del títol.
 2. Original i fotocòpia del llibre d’escolaritat. En el cas que no es disposi del llibre, un certificat del centre on va estudiar en què consti els anys cursats, els cursos realitzats i que no ha estat exempt de la matèria de llengua catalana.

 

FPI

 1. Original i fotocòpia del títol.
 2. Si no s’ha cursat en el nostre centre, s’ha de demanar un certificat al centre on es va estudiar l’FPI on consti els anys cursats, els cursos realitzats i que no ha estat exempt de la matèria de llengua catalana.
 3. Original i fotocòpia del llibre d’EGB