Violències de gènere

VIOLÈNCIES DE GÈNERE. MIRADES POLIÈDRIQUES

Projecte seleccionat per la convocatòria d’ajuts a la recerca Recercaixa de l’any 2017. Es farà un equip de coinvestigació de 6 alumnes de 4t d’ESO que desenvoluparan eines de recerca amb el seu grup classe.

L’objectiu del projecte és analitzar les experiències de violència de gènere en centres de secundària i la prevenció que se’n pot fer, a través de dues perspectives innovadores: en primer lloc una mirada holística que comprengui les diferents formes de violència patriarcals. En segon lloc, una perspectiva interseccional que abordi la relació entre desigualtats tenint en compte la interacció de diferents eixos de desigualtat més enllà del gènere, com ara l’ètnia, l’orientació sexual, la classe social o l’edat.

Per dur a terme el projecte els investigadors utilitzaran una metodologia mixta i original basada en l’anàlisi de materials i discursos sobre la prevenció i en mètodes participatius, visuals, digitals i etnogràfics amb l’alumnat. El resultat final ha de permetre generar nous recursos i espais de debat per millorar la prevenció de la violència masclista.

notícia sobre el projecte

Gerard Coll-Planas iMaria Rodó de Zárate , han estat reconeguts amb un ajut RecerCaixa de la convocatòria 2017