eTwinning school

eTwinning promou la col·laboració entre centres educatius de tot Europa a través de l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, comptant actualment amb 38 Serveis de Suport Nacionals. Aquest any i per primera vegada, el Servei Central de Suport eTwinning ha posat en marxa la iniciativa “eTwinning school” (centres eTwinning a Espanya) per posar en valor aquells centres que tenen una activitat rellevant en aquest programa.