PERIS

El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020 és una eina de planificació i coordinació que estableix les línies generals de recerca i innovació en matèria de salut impulsada pel Govern de la Generalitat a través del Departament de Salut. El seu propòsit és millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement generat per la recerca i  la innovació.

Pel que fa als ajuts PERIS per a projectes de l’àmbit de la salut mental, la  VHIR (Vall d’Hebrón, Institut de Recerca) coordina el projecte Trastorns del neurodesenvolupament, fracàs escolar i alteracions conductuals a l’adolescència: estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grups d’alumnes d’ESO de la Catalunya Central”,  amb la col·laboració dels doctors Miquel Casas i Sergi Valero de la Vall d’Hebron.

L’ objectiu del projecte és prevenir el fracàs escolar a partir del diagnòstic i tractament de trastorns de neurodesenvolupament i les seves conseqüències conductuals en estudiants d’ESO a les poblacions de Vic, Manresa, Manlleu i Centelles, empre amb el consentiment de les famílies.

El projecte ha estat finançat amb 197.598 € fruit de la convocatòria competitiva PERIS de la Generalitat de Catalunya