Consell escolar

 

Presidenta del Consell i Directora del centre Maite Casas i López
Cap d’estudis Miquel Martín Parra
Anna Roig Fort
Secretària: Verònica Cáliz Gómez
Representants del professorat Susana Ruda
Núria Palomeras
Sylvia Gallego
Representant del personal d’administració i serveis Ramon Carreras de Cabrera
Ruben Domínguez
Representants dels alumnes Ponç Feliu
Guillem Gil
Representant de l’Ajuntament Eva Palau
Representants dels pares d’alumnes: Irene Martínez
Representant de l’AMPA Gemma Peris