Cartells impuls a la lectura (ILEC)

Durant el primer trimestre es va proposar a tots els alumnes de realitzar un cartell per fer difusió del pla lector del centre. El treball era lliure pel que fa a la creació i al material, però calia reproduir la frase d’un personatge cèlebre sobre la lectura i acabar la següent:  “Llegir per…”. Un cop lliurats, tots el cartells van ser exposats durant un temps i votats pels mateixos alumnes.

El primer premi va ser per a l’obra d’Iker Rivero: representa el món fet amb paper maché que duu unes ulleres i llegeix. Els braços, fets de goma eva i folrats de roba, sostenen un llibre.