PROJECTE INCIAL: VOLEM?

Aquest curs hem començat desenvolupant el projecte Volem? L’objectiu ha estat aprendre a treballar de manera cooperativa i entendre els elements i les fases d’un projecte, cada curs al seu nivell. La fase final ha consistit a realitzar les proves de vol dels prototips desenvolupats per l’alumnat. En el VÍDEO VOLEM? podeu veure una mostra dels resultats. La resta de fotos i vídeos de la jornada els trobareu al a l’apartat Fotos de la pàgina web (a dalt a la dreta).