Estudis

El nostre centre oferirà els quatre cursos de l’Educació Secundària Obligatòria.

Enguany (curs 2021-2022) el nostre centre oferta primer, segon i tercer.

Curs 21-22

1r ESO

CURRÍCULUM 1r D’ESO

Matèries:

 • Llengua Catalana i Literatura (3h)
 • Llengua Castellana i Literatura (3h)
 • Llengua Anglesa (3h)
 • Matemàtiques (3h)
 • Biologia i Geologia (3h)
 • Tecnologia (2h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Música (2h)
 • Educació Visual i Plàstica (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Cultura i Valors Ètics (1h)
 • Projectes (2h)
 • Tutoria (1h)

2n ESO

CURRÍCULUM 2n D’ESO

Matèries:

 • Llengua Catalana i Literatura (3h)
 • Llengua Castellana i Literatura (3h)
 • Llengua Anglesa (4h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Física i Química (3h)
 • Tecnologia (2h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Música (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Cultura i Valors Ètics (1h)
 • Projectes (2h)
 • Tutoria (1h)

3r ESO

CURRÍCULUM 3r D’ESO

Matèries:

 • Llengua Catalana i Literatura (3h)
 • Llengua Castellana i Literatura (3h)
 • Llengua Anglesa (3h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Biologia i Geologia (2h)
 • Física i Química (2h)
 • Tecnologia (2h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Música (2h)
 • Cultura i Valors Ètics (1h)
 • Projectes (2h)
 • Tutoria (1h)