Documents de centre

Documents curs 2020-2021:

  • Normes d’organització i funcionament del Centre (NOFC).
  • Programació General Anual (PGA)
  • Pla d’organització de Centre (POC)