Matrícula ESO 2020-2021

MATRÍCULA ALUMNAT NOU – 1r d’ESO

La matrícula es farà de forma presencial i amb cita prèvia entre el 13 i el 17 de juliol.

El procediment per formalitzar la matrícula és el següent:

 1. Sol·licitar hora a través del següent enllaç. CLICA AQUÍ.
 2. Omplir la fitxa de l’alumne accedint al següent formulari. CLICA AQUÍ.
 3. Descarregar els següents documents i dur-los impresos, degudament emplenats i signats en el moment de la matrícula:
  1. Carta de compromís educatiu.
  2. Autorització de sortides dins del municipi 20-21.
  3. Autorització d’ús d’imatges d’alumnes menors d’edat.
  4. Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren. 
  5. Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. 

Si excepcionalment no podeu descarregar i imprimir els documents, us els facilitarem en el centre. En aquest cas, us demanem que vingueu al centre 15 minuts abans de l’hora assignada. Gràcies.

4. Omplir el formulari de la tria d’optatives que trobareu en el següent enllaç. CLICA AQUÍ.

5. Realizar el pagament de la quota seguint les instruccions que trobareu en el següent enllaç: CLICA AQUÍ.

6. Lliurar la següent documentació (si no s’ha lliurat el el procés de preinscripció). Caldrà mostrar els originals en el moment de la matrícula.

  1. Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a
  2. Fotocòpia dels DNI del pare i de la mare.
  3. Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
  4.  Fotocòpia del llibre de família.
  5. Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  6. Comprovant de pagament de la quota de matrícula.

 


MATRÍCULA ALUMNAT NOU – altres cursos ESO

La matrícula es farà de forma presencial i amb cita prèvia entre el 13 i el 17 de juliol.

El procediment per formalitzar la matrícula és el següent:

 1. Sol·licitar hora a través del següent enllaç. CLICA AQUÍ.
 2. Omplir la fitxa de l’alumne accedint al següent formulari. CLICA AQUÍ.
 3. Descarregar els següents documents i dur-los impresos, degudament emplenats i signats en el moment de la matrícula:
  1. Carta de compromís educatiu.
  2. Autorització de sortides dins del municipi 20-21.
  3. Autorització d’ús d’imatges d’alumnes menors d’edat
  4. Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren. / Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren
  5. Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. / Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Si excepcionalment no podeu descarregar i imprimir els documents, us els facilitarem en el centre. En aquest cas, us demanem que vingueu al centre 15 minuts abans de l’hora assignada. Gràcies.

4. Omplir el formulari de la tria d’optatives que trobareu en el següent enllaç. CLICA AQUÍ.

5. Realizar el pagament de la quota seguint les instruccions que trobareu en el següent enllaç: CLICA AQUÍ.

6. Lliurar la següent documentació (si no s’ha lliurat el el procés de preinscripció). Caldrà mostrar els originals en el moment de la matrícula.

  1. Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a
  2. Fotocòpia dels DNI del pare i de la mare.
  3. Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
  4.  Fotocòpia del llibre de família.
  5. Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  6. Comprovant de pagament de la quota de matrícula.