Projecte educatiu

La qualitat educativa és l’eix vertebrador de l’institut Baix a mar, que forma els alumnes perquè siguin ciutadans compromesos i respectuosos en la societat on viuen.

El punt de partida és l’atenció individualitzada, perquè entenem que l’aprenentatge té necessitats personals que cal abordar.

Com a institut, ens defineix la cultura de l’esforç; l’atenció personalitzada; la implicació en l’entorn més proper; el treball en equip; l’ús de les noves tecnologies i el respecte i la tolerància.