Projecte educatiu

La gestió de l’institut està orientada a satisfer les expectatives i necessitats de l’alumnat en particular, i de la societat en general, cercant la millora contínua en totes les etapes de qualsevol procés.

Per aquest motiu l’institut ha de ser català, acollidor, actiu, disciplinat, responsable, actualitzat, comunicatiu, exigent, flexible, solidari, inclusiu, orientador i amb projecció cap al futur i creixement continu.

L’objectiu principal de l’Institut Baix a mar és ésser en un centre educatiu de referència amb una oferta d’ensenyaments obligatoris i post-obligatoris que satisfacin les necessitats de la ciutat. Per això, treballem a partir de la solidesa dels nostres trets

d’identitat i fem servir tots els recursos humans i materials al nostre abast, per tal d’afavorir la maduració personal i evolució acadèmica de l’alumnat de qualsevol etapa i nivell educatiu. Ens proposem aconseguir el seu progrés, que assoleixin les competències bàsiques necessàries per continuar els estudis i inserir-se en el món laboral i que valorin el servei rebut com un aspecte més de satisfacció personal, en el marc d’un bon clima de convivència i respecte.

 

Accés al PEC