Matrícula 2n de Batxillerat 2020-2021

2n de BATXILLERAT

ALUMNAT NOU AL CENTRE

La matrícula es farà de forma presencial i amb cita prèvia entre el 8 i el 14 de juliol.

En el moment de la matrícula el professorat del centre us ajudarà en la tria de matèries d’optatives.

El procediment per formalitzar la matrícula és el següent:

 1. Sol·licitar hora a través del següent enllaç. CLICA AQUÍ.
 2. Només alumnat nou al centre: Omplir la fitxa de l’alumne accedint al següent formulari. CLICA AQUÍ.
 3. Descarregar els següents documents i dur-los impresos, degudament emplenats i signats en el moment de la matrícula:
  1. Carta de compromís educatiu.
  2. Autorització de sortides dins del municipi 20-21.
  3. Autorització de sortides batxillerat en horari lectiu.
  4. Autorització d’ús d’imatges d’alumnes majors de 14 anys però menors d’edat. / Autorització d’ús d’imatges d’alumnes majors d’edat.
  5. Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren. /
  6. Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. / Autoritzacio relativa als alumnes majors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a lnternet per treballar a l’aula.
 4. Si excepcionalment no podeu descarregar i imprimir els documents, us els facilitarem en el centre. En aquest cas, us demanem que vingueu al centre 15 minuts abans de l’hora assignada. Gràcies.

4. Omplir el formulari de la tria de matèries de modalitat i d’optatives que trobareu en el següent enllaç. CLICA AQUÍ.

5. Realizar el pagament de la quota seguint les instruccions que trobareu al següent enllaç: CLICA AQUÍ.

6. Lliurar la següent documentació (si no s’ha lliurat el el procés de preinscripció). Caldrà mostrar els originals en el moment de la matrícula

  1. Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a
  2. Fotocòpia dels DNI del pare i de la mare.
  3. Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
  4.  Fotocòpia del llibre de família.
  5. Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  6. Fotocòpia del butlletí de notes de 4t d’ESO.
  7. Fotocòpia de I’informe d’avaluació global diagnòstica.
  8. Comprovant de pagament de la quota de matrícula.

 


 

2n de BATXILLERAT

ALUMNAT DEL CENTRE

La matrícula es farà en dues fases:

Fase 1- a realitzar entre el 8 i el 15 de juliol.

 1. Omplir el formulari de la tria de matèries de modalitat que trobareu en el següent enllaç: CLICA AQUÍ. (en cas que tingueu dubtes, podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora de batxillerat, nuria.sanchez@iesbaixamar.com, i us podrà orientar en la vostra tria.

           Aquells alumnes amb dues o més matèries pendents de 1r de Batxillerat formalitzaran la matrícula entre el 7 i el 10 de setembre.

 1. Realizar el pagament de la quota seguint les instruccions que trobareu en el següent enllaç: CLICA AQUÍ.

Fase 2 – a realitzar entre el 20 i el 24 de juliol en l’horari de 9h a 13h 

 1. Descarregar els següents documents i dur-los impresos, degudament emplenats i signats en el moment de la matrícula:
  1. Carta de compromís educatiu.
  2. Autorització de sortides dins del municipi 20-21.
  3. Autorització de sortides batxillerat en horari lectiu.
  4. Autorització d’ús d’imatges d’alumnes majors de 14 anys però menors d’edat. / Autorització d’ús d’imatges d’alumnes majors d’edat.
  5. Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren. /
  6. Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. / Autoritzacio relativa als alumnes majors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a lnternet per treballar a l’aula.
 2. Si excepcionalment no podeu descarregar i imprimir els documents, us els facilitarem en el centre. En aquest cas, us demanem que vingueu al centre 15 minuts abans de l’hora assignada. Gràcies.

4. Omplir el formulari de la tria de matèries de modalitat i d’optatives que trobareu en el següent enllaç. CLICA AQUÍ.

5. Realizar el pagament de la quota seguint les instruccions que trobareu al següent enllaç: CLICA AQUÍ.

6. Lliurar la següent documentació (si no s’ha lliurat el el procés de preinscripció).

  1. Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a
  2. Fotocòpia dels DNI del pare i de la mare.
  3. Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
  4.  Fotocòpia del llibre de família.
  5. Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  6. Fotocòpia del butlletí de notes de 4t d’ESO.
  7. Fotocòpia de I’informe d’avaluació global diagnòstica.
  8. Comprovant de pagament de la quota de matrícula.