En aquesta adreça trobareu l’enquesta per a construir les activitats extraescolars de cara al curs 2015-16

http://agora.xtec.cat/insbadiaimargarit/wp-content/uploads/usu348/2015/06/Enquesta-construcció-extraescolars-2015.pdf