TROBADES JOCS TRADICIONALS PRIMÀRIA-CFGS D’EAS (Ensenyament i Animació Socioesportiva)

El Consell Esportiu del Baix Penedès organitzava els passats 26 i 27 de Març i 2 d’Abril les Trobades de Jocs Tradicionals. Enguany és la 2a edició on participaven un total de 1107 alumnes de les diferents escoles de Primària del Vendrell, de Cunit i Sant Jaume. La participació en la dinamització i monitoratge de les activitats que es desenvolupen la duen a terme els alumnes de 1r curs del CFGS d’EAS. Cal destacar especialment que aquesta iniciativa és possible gràcies a la sinèrgia generada amb el nostre Institut, concretament amb el Cicle d’EAS i d’AAFE. Prèviament als events es treballa el contingut i funcionament conjuntament en diversos Mòduls Professionals, MP4- Metodologia de l’ensenyament d’activitats físicoesportives i MP9- Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística.

És una experiència molt enriquidora per l’alumnat del cicle, on veuen reflectida la part pràctica dels continguts teòric treballats a les classes.