HORARI DE PROVES DE COMPLECIÓ D’ALUMNES AAFE

El Departament d’Ensenyament estableix un procediment per a la compleció dels ensenyaments de formació professional derivats de la LOGSE que s’estan extingint arran de la substitució pels nous títols derivats de la LOE.

A continuació us deixem els horaris de les proves de compleció per als alumnes que tenen matèries pendents d’AAFE.