CONVOCATÒRIA SERVEI D’ASSESSORAMENT. GENER 2019

Des del dia 14 fins el 28 de gener  podeu sol·licitar el servei d’assessorament.

La sol·licitud es pot presentar a la secretaria del centre en horari de 10 a 13 h    SOL·LICITUD

CALENDARI PREVIST:

· SOL·LICITUDS AL SERVEI: 14-28 de gener de 2019
· LLISTAT ADMESOS:             30 de gener de 2019
· RECLAMACIONS:                31 gener a 5 de febrer de 2019
· LLISTAT DEFINITIU ADM:    6 de febrer de 2019

· SESSIÓ INFORMATIVA (NOVA HORA): dijous 7 de febrer de 2019 a les 18:30 (SOLAMENT PER A LES PERSONES ADMESES AL SERVEI)

· INSCRIPCIÓ AL SERVEI I PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC:  8-19 de febrer de 2019

PLACES:

FAMÍLIA PROFESSIONAL PLACES CODI-CICLE FORMATIU GM/GS PLACES
1600 – Sanitat 11 1601 – Cures Auxiliars d’infermeria GM 11
AG – Administració i gestió 19 AG10 – Gestió Administrativa GM 10
AGB0 – Administració i finances GS 9
SC – Serveis socioculturals i a la comunitat 15 SC10 – Atenció a persones en situació de dependència GM 11
SCB0 – Educació infantil GS 4
TM – Transport i manteniment de vehicles 12 TM10 – Electromecànica de vehicles automòbils GM 6
TMA0 – Automoció GS 6

MÉS INFORMACIÓ