COMUNICAT IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies,

Després de realitzar una reunió mitjançant videoconferència amb la resta de directors i directores dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona comuniquem que:
En cas que algun alumne/a o familiar directe d’aquest es trobi afectat pel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) cal que avisi amb la major immediatesa possible al correu electrònic del centre (e3004803@xtec.cat). El centre n’informarà directament a les autoritats sanitàries per establir els mecanismes de control necessaris. Amb això es cerca poder identificar possibles focus i aïllar el màxim possible la propagació del coronavirus.
Les sortides i activitats previstes a dia d’avui i fins el dia 27 de març de 2020 queden anul·lades, si es pot es faran en noves dates, però és quelcom ara per ara secundari. Primer és la salut de la població i en especial dels nostres alumnes i els seus més propers.
Apel·lem un cop més a la responsabilitat de tots i cadascú, evitant el màxim possible les trobades en grup i el contacte directe amb gran nombre de persones. Seguir les instruccions d’higiene que se’ns recomanen és també una bona mesura de prevenció. Moltes gràcies per la col·laboració, cuideu-vos molt!
Susana Ecay Jardí
Directora